تاب آوری

 

تاب آوری (منابع و گفتمان)  
راهنمایی برای تقویت تاب آوری در کودکان
تقویت روحیه انسانی
A guide to promoting resilience in children 
strengthening the human spirit

72 صفحه

فهرست 
پیشگفتار
مقدمه : پروژه جهانی تاب آوری

فصل اول : چرا باید به تاب آوری اهمیت داد ؟
سه منبع تاب آوری 
تاب آوری چیست ؟
زبان تاب آوری 
تقویت نیروی انسانی

 

فصل دوم : کودک از تولد تا 3 سالگی

فصل سوم : کودک از 4  تا 7 سالگی

فصل چهارم : کودک از 8 تا 11 سالگی

ضمیمه یک : تقویت تاب آوری در کودکان - راه کار های آموزش و بررسی آنها
ضمیمه دو : منابع پروژه جهانی تاب آوری
ضمیمه سه : چک لیست برای کودکان

کودک باید احساس کند والدین و دیگر اعضای خانواده معلمان و دوستانش او را دوست دارند و میپذیرند. کودکان در همه سنین به عشق بدون قید و شرط از سوی والدین و مراقبان خود نیاز دارند اما این کافی نیست بلکه به عشق و حمایت افراد دیگر نیز نیازمندند. گاهی عشق و حمایت عاطفی دیگران میتواند تا حدودی عدم عشق بدون قید و شرط والدین و مراقبان را جبران کند.

 

 

 

 

تاب آوری کودکان 

راه کار های توسعه از طریق ادبیات

Bounce back:

Resiliency strategies through childern's literature 

چاپ اول : 1397

136 صفحه

فهرست مندرجات

عنوان           صفحه

درباره‌ی نویسنده 11

مقدمه 13

درسها: کتابهای مصور

کاوش هانه 24

بررسی شخصیت 24

معرفی این داستان به کلاس 25

وقفه‌های داستانی 26

استفاده از جعبه ابزار 28

کنایه‌ 28

سوالات درک مطلب 29

تصاویر 29

منتقدان چه گفتند 30

کار عملی دانش‌آموز 31

خودت را نجات بده 33

خفاش کوچولوی گمشده 34

بررسی شخصیت 34

آمادگی معلم 35

معرفی این داستان به کلاس 35

استفاده از جعبه ابزار 36

سوالات درک مطلب 36

تصاویر استراتژی برگشت پذیری را مرور کنید 37

فعالیتهای فوقالعاده 37

منتقدان چه گفتند 37

روی یک استعداد کار کنید 39

مالک 40

بررسی شخصیت 40

آمادگی معلم 41

معرفی این داستان به کلاس 41

استفاده از جعبه ابزار 42

کشورها و آداب و رسوم – قرن نوزدهم 42

سوالات درک مطلب 43

فعالیتهای فوقالعاده 44

نظر منتقدان 45

عناوین توصیه شده برای کار استراتژیک در مورد یک استعداد 46

نگریستن به درون 47

کتابدار بصره : داستانی واقعی از عراق 48

بررسی شخصیت 48

آمادگی معلم 48

معرفی این داستان به کلاس 49

سوالات درک مطلب 51

تصاویر کتاب را مرور کنید. 51

فعالیتهای فوقالعاده 52

نظر منتقدان 53

یک قهرمان بیابید 57

اوئن و ام زی: داستان حقیقی یک دوستی قابل ملاحظه 58

بررسی شخصیت 58

آمادگی معلم 58

معرفی این داستان به کلاس 59

سوالات درک مطلب 60

تصاویر کتاب استراتژی بازگشتپذیری را مرور کنید 60

فعالیتهای فوقالعاده 60

منتقدان چه گفتند 61

کمک به دیگران 65

سه سوال 66

بررسی شخصیت 66

آمادگی معلم 67

معرفی این داستان به کلاس 67

استفاده از جعبه ابزار 68

سوالات درک مطلب 69

سوالات دیگر برای بررسی 69

مرور تصاویر استراتژی بازگشتپذیری 70

فعالیتهای فوقالعاده 70

منتقدان چه گفتند 71

درسها: کتابهای داستان

قدرت بالای لاکی 74

لازم است کلاس چه بداند 74

بررسی شخصیت 75

معرفی این داستان به کلاس 75

وقفههای داستانی 76

فعالیتهای فوق برنامه 79

کوله پشتی خوراکی ( به فصلهای پنج و سیزده رجوع کنید ) 80

سوالات درک مطلب 80

منتقدان چه گفتند 81

مترسک و خدمتکارش 83

مطالعه شخصیت 83

معرفی این داستان به کلاس 84

وقفههای داستانی 84

کنایههای موجود در داستان 87

شوخ طبعی 88

دوباره بخندید 89

سوالات درک مطلب 91

منتقدان چه گفتند 91

سفر معجزه آسای ادوارد تولن 92

بررسی شخصیت 92

معرفی این داستان به کلاس 93

وقفههای داستانی 93

استفاده از جعبه ابزار 96

سوالات درک مطلب 97

منتقدان چه گفتند ؟ 98

پروژه درخت توت فرنگی 102

مطالعه و بررسی شخصیت 102

معرفی این داستان به کلاس 103

وقفههای داستانی 104

استفاده از جعبه ابزار 108

دایره واژگان 109

فعالیت فوقالعاده‌: درک پایداری 109

منابع اضافی 110

منتقدان چه گفتند 111

کورالین 112

مطالعه شخصیت 112

ارائه این داستان به کلاس 113

وقفههای داستانی 113

استفاده از جعبه ابزار 116

سوالات درک مطلب 116

منتقدان چه گفتند 117

برنامه تشویقی مطالعه برای تمام مدارس (المپیک چالش مطالعه) 118

چرا برنامه تشویقی مطالعه ایجاد شد؟ 119

چگونه می‌توان علاقه به برنامه تشویقی مطالعه ایجاد کرد؟ 119

چگونه می‌توانم کتاب‌هایی با موضوع تاب‌آوری که متناسب با سطح خواندن و علاقه دانش‌آموزانم باشد، پیدا کنم؟ 120

چگونه بدانم دانش آموزانم واقعاً کتاب‌ها را می‌خوانند؟ 121

برنامه تشویقی مطالعه چه مدت باید طول بکشد؟ 126

تنظيم برنامه 126

نهایی کردن برنامه 127

برگه ورودی مدال طلای المپیک: کلاسهای 2K 129

برگه ورودی مدال طلای المپیک: کلاسهای 5-3 130

المپیک چالش مطالعه 133

تقدیر و تشکر 135

مقدمه 

هیچ زمانی مثل امروزه حمایت از تاب آوری برای مدرسه و جامعه آنقدر مهم و حائز اهمیت نبوده است. بررسی وضعیت خانواده ها طی پنج سال گذشته نشان میدهد که درصد زیادی از کودکان برخاسته از خانواده‌هایی با ریسک و خطر پذیری بالا بوده و با مسائل متعددی از جمله فقر (از سال 2000 تا 2005 میلادی فقر 2 % افزایش داشته است)، و خانواده های تک سرپرست ( از سال 2000 تا 2005 میلادی، این خانواده ها یک درصد افزایش یافته است؛ www.kidscount.org)، مراقبت های بهداشتی ضعیف و خطرات ذاتی این محیط ها دست به گریبان بوده اند.

با این حال در کل کودکان با استرس و کشمکش های زندگی در یک دنیای پیچیده روبرو هستند. آنها بیش از هر چیز دیگر نیاز دارند که تاب آور باشند و راه هایی مناسب برای غلبه بر ناملایمات و سختی ها پیدا کنند و سالم و خوشحال و توانمند بوده و انسانهایی مولد باشند.

تحقیقات در خصوص تاب آوری ادامه دار و مفید بوده و مطالعات در زمینه تاب آوری و فرایندهای رشد جوانان نشان می دهد که این مداخلات بشدت می توانند موفقیت آمیز باشند. در حقیقت بر اساس غنا و سرشاری برنامه هایی که از پیشگیری تاب آور - محور و آموزش حمایت میکنند، شاخص های خاص نشان میدهند که جوانان در معرض خطر می توانند به شکل مثبتی تحت تاثیر این مداخلات قرار گیرند. بررسی های بلند مدت نتایج ذیل را نشان می دهند:

1- تمام جوانان بدون توجه به سابقه یا محیط زندگی خود ظرفیت تاب آوری را دارند.

2- نکات قوت خاصی با یادگیری و سازگاری مرتبط است.

3 -  خانواده ها و مدارس و جوامع نقش بسیاری در رشد و بسط این نکات قوت دارند.

4 - تغییر دوره زندگی یک کودک با تغییر برخوردها و سیستم های اعتقادی بزرگسالان در خانواده ها و مدارس و جوامع شروع میشود.   (برنارد، 2004 میلادی)

علیرغم اسطوره های ماندگاری که به نظر می رسد نتیجه ی بدی برای کودکانی در اوایل دوره کودکی بحران را تجربه کرده اند، دارد، تاب آوری را می توان در هر مرحله از تغییرات زندگی پرورش داد. (برای مثال کودکانی که از مراقبت درست محروم اند یا مورد آزار قرار دارند یا در فقر بسر می برند).

ضروری است این تصور غلط را که تاب آوری یک ویژگی است – یا این ویژگی را دارید یا ندارید – از بین برد. در حقیقت تاب آوری بخشی طبیعی از رشد انسان است؛ یعنی توانایی فطری ما برای شکوفایی علیرغم سختیها و ناملایمات، یک سیستم سازگاری درونی است. انعطاف پذیری مغز انسانی و ظرفیت آن برای تولید سلول های تازه و آموختن مسیرها در بسیاری از مطالعات اخیر ثابت شده است.

دانیل گلمن در بحث خود پیرامون شکل گیری مغز اشاره کرده است: « کشف این موضوع که مغز و سیستم عصبی سلول های تازه ایی را هنگام یادگیری یا تجربیات تکراری تولید می کنند،  موضوع انعطاف پذیری را در مرکز توجه علم عصب شناسی قرار می دهد. (گلمن ، 2003 میلادی ، صفحه 334)

در پرتو چنین تحقیقی، تلاش های ما به عنوان مربیان برای حمایت از دانش آموزان در رشد احساسی و سلامتی آنها و افزودن برنامه های مکمل در برنامه درسی مدارس ارزشمند است.

در این کتاب نقاط قوت شخصی مرتبط با تاب آوری از طریق بسیاری از بهترین نمونه های شخصیتی و کارهای آنها در طیف گسترده-ایی از ادبیات کودکان نشان میدهد که مناسب تمام سنین و جنسیت ها و  علائق است. بررسی این نقاط قوت شخصی به ما این امکان را میدهد که ببینیم این شخصیتها چقدر خوب سازگار می شوند ، ارتباط برقرار کرده و مسائل خود را حل می کنند. آنها می توانند الگوی نقش پذیری باشند که دانش آموزان ما به آن نیازمندند. ما از نقاط قوت شخصیت این کتابها استفاده کرده و کارهای آنها را به پنج استراتژی اصولی برای فعالیت سازماندهی می کنیم:

1ـ کار روی یک استعداد ویژه

2ـ یک قهرمان بیابید

3ـ نگریستن به درون

4ـ خودت را نجات بده

5ـ کمک به دیگران

وقتی دانش آموزان ما با این استراتژی ها آشنا می شوند، فعالیت های خود را بر اساس بحث و بررسی و تفکر نقادانه و فعالیت های مرتبط دیگر شخصی سازی می کنند. به این شکل بسیاری از مثال های خوب ادبیات با موضوعات تاب آوری را به کلاس هایمان ارائه کرده و صحنه ایی بوجود آورده ایم تا شخصیت ها بتوانند با مخاطبان ارتباط برقرار کرده و جزئیات شخصی خود را با دیگران در میان بگذارند بگویند چطور برای رسیدن به هدف خود بر موانع غلبه کرده اند. در مقابل دانش آموزان ما با شخصیت ها حرف میزنند و نتایج عمیقی از پیشینه شخصی و تغییرات آنها می گیرند.

قبل از این که به درس ها برسیم، اجازه دهید نقاط قوت شخصی ذاتی در کودکان تاب آور را بررسی کنیم تا ببینیم که ما از شخصیتها در کتاب هایمان چه انتظاری داریم. این نقاط قوت به شکل دقیق در فصل بعدی مورد بحث قرار گرفته اند. حال لیست برداری و فهرست بندی نقاط قوت برای ما کفایت می کند و آنها را زیر عنوان استراتژیهای اصولی و اساسی برگشت پذیری می بینیم.

 

کار روی یک استعدادپیدا کردن یک قهرماننگریستن به درونخودت را نجات بدهکمک به دیگران

 

نقاط قوت رشد یافته

تسلطمهارتهای ارتباطیخود آگاهیمنابع سرشاردلسوزی 

توانمندیواکنش پذیریبصیرتپرسش از خودنوعدوستی

هویت مثبتپیوندهای اجتماعیروشن بینیانعطاف پذیریبخشش 

دیسیپلین
شم و شهود

حس معنامندی

همدردی

عزت نفس
استقلال
دلسوزیحس معنامندی
رحم 

اعتماد به نفس
طنز
شفقت

استقامت
شوخ طبعی
طنز


کار با این درسها 

درس هایی که متعاقباً می خوانیم با ادبیات کودکان انتخاب شده به خوبی همخوانی دارد و برای بهبود مهارت های تاب آوری و تقویت زبان و مفاهیمی که تاب آوری را تعریف میکنند، طراحی شده است. هر انتخابی که از بخشی از کتب مصور و یا کتابهای داستان کودکان انجام شده، که برای طیف گسترده ایی از پسرها و دخترها جذاب است، یک یا چند استراتژی بازگشت‌پذیری را در بر دارد که به طرز خاصی به تاب آوری اشاره می کنند.

 

 

تاب آوری و آسیب پذیری در کودکان بی خانمان

Risk and resilience in homeless childern

چاپ اول : 1396

52 صفحه

 

فهرست

 

مقدمه................................................................................................................9

آسیب‌پذیری وبی‌خانمانی..................................................................................10

رابطه بین بی‌خانمانی ورفاهکودک....................................................................17

تاب‌آوری چیست؟......................................................................................... 21

تاب‌آوری در کودکان بی‌خانمان...................................................................... 22

حمایت از تاب‌آوری در کودکان بی‌خانمان....................................................... 25

نکاتی برای عمل و سیاستگذاری..................................................................... 27

براونل مک..................................................................................................... 31

الیزابت هینز.................................................................................................. 39

فهرست منابع................................................................................................ 47

 

مقدمه

جمعیت خانواده‌ها و کودکان بی‌خانمان در مینه‌سوتا، روبه‌رشد است. به‌طوری‌که از سال 1991 تا 2009 میلادی میزان جمعیت‌شان سه ‌برابر شده است. این آمار در طی سال، به 14120 کودک می‌رسد. از سال‌های 2007 تا 2010، شمار کسانی که بی‌خانمانی و آوارگی را تجربه‌ کرده‌اند، در کل کشور 20 درصد افزایش یافته است که این امر خطر ابتلا به استرس‌های مزمن را در کودکان بی‌خانمان افزایش می‌دهد.

گرچه درصد مشكلات روحى و افت درسى در گروه کودکان بی‌‌خانمان بيشتر است، اما بسيارى از این كودكان که استرس و مشكلات ناشی از بی‌خانمانی را تجربه کرده‌اند، در آينده به شكوفایی رسیده و رشد و پيشرفت مى‌كنند. چگونه می‌توان این رشد و بالندگی را توجیه کرد؟

چرا برخی از کودکانی که با مشکلات مختلف و متعدد ازجمله بی‌خانمانی دست و پنجه نرم می‌کنند، مثل هم‌شاگردی‌های خود، رشد و پیشرفت می‌کنند؟ مفاهیم آسیب‌پذیری و تاب‌آوری، به ما کمک می‌کند تا بهتر به این موضوع فکر کنیم و درنهایت منجر به درک بهتری از تأثیر بی‌خانمانی در رشد و رفاه کودکان می‌شود.

آسيب‌پذيرى و بى‌خانمانى

آسيب‌پذيرى به معناى احتمال بروز مشكلاتی در تحول است. این نوع عامل خطر و آسيب‌پذيرى، شاخصه‌ی فردی يا گروهى است كه با شكست كودكان براى رسيدن به تحول طبيعى و نرمال آنان، مرتبط است. بنابراين يك عامل، می‌تواند احتمال شكست كودك در رسيدن به اهداف و استانداردهاى آكادميك را افزايش ‌دهد يا باعث ايجاد مشكل و اختلال رفتارى، منزوى شدن و ناتوانى در دوست‌يابى ‌شود. محققان تحول كودك، عوامل خطرزای زيادى را براى رفاه و سلامتى كودكان شناسايى كرده‌اند؛ از جمله:

© شاخصه‌هاى فردی كودك: مثل وزن پايين در زمان تولد، قرار داشتن در يك اقليت، قوم يا نژاد خاص.

© عوامل خطر و آْسیب‌پذیری خانوادگی؛ از جمله تک‌والدی، درآمد کم خانواده، تحصیلات پایین والدین، مشکلات روانی والدین و تعدد خواهر و برادر زیر پنج سال.

© عوامل اجتماعى؛ مثل خشونت اجتماعى يا مدارس سطح پايين.

© تجربه‌های نامطلوب زندگی؛ مثل طلاق والدین، خشونت، کودک‌آزاری، مرگ عزیزان.

هر كدام از اين عوامل آسيب‌زا و خطرزا، احتمال بروز پیامدهای منفی را برای کودکان افزایش می‌دهد. به‌ هر حال عوامل آسيب‌زا ندرتاً به تنهايى رخ مى‌دهند و معمولاً به‌طور جمعی تأثیرگذارند و ناگهان خود را نشان می‌دهند. بنابراين محققان تحول كودك، اغلب روى تأثير تركيبى و ادغامی عوامل خطر چندگانه یا خطرات جمعی تمرکز می‌کنند. خطر جمعی عمدتاً با ايجاد يك نمايه فهرست جمعى سنجيده مي‌شود. در اين حالت، تعداد عوامل خطر برای یک کودک با هم جمع زده می‌شود تا یک شماره و امتیاز خاص برای آن کودک به‌دست آید. عوامل خطر اغلب یکدیگر را همپوشانی کرده و با یکدیگر در تعامل هستند. ترکیـب این عوامل خطر در يك نمايه خاص، تصـويـر کاملی از خـطراتـى را نشان خواهند داد که به‌صورت طبيعى رخ مى‌دهد. نمايه‌هاى خطر و آسيب‌پذيرى، نسبت به عوامل خطری که به‌تنهایی بررسی می‌شوند، شاخص بهترى هستند؛ براى مثال دانستن این‌كه والدين يك کودک طلاق گرفته‌اند، اطلاعات بسیار کمی در مورد تحول آتی کودک می‌دهد، درحالی‌که عوامل دیگری هم مى‌توانند روى زندگى آتی كودك اثرگذار باشد. به‌ هر حال به دست آوردن امتياز و شماره‌ى خاصی از عوامل خطر كه توسط يك كودك تجربه مى‌شـود، ارزيابى درست‌ترى را درمورد آسیـب‌پـذیری کـودک در جریـان رشـد و تحول و نـیاز به مـداخـله را امکان‌پذیر می‌سازد.

 

 

 

2
3,354