• کارگاه  مهارت  های زندگی ( ویژه خردسالان )

  مرکز مشاوره مهر ورجاوند - پرند

   

 • کارگاه آموزش تحلیل رفتار متقابل ( TA )

   مرکز مشاوره مهر ورجاوند - پرند

   

 • کارگاه ۳ روزه تاب آوری با تاکید بر مبانی خانواده

  روش ها ، مداخلات ، سنجش 

  با مربیگری آقای دکتر مقدسی 

  مرکز مشاوره مهر ورجاوند - تهران

   

 • اجرای طرح غربالگری حرکتی (MABC) با همکاری شهرداری شهر جدید پرند در مرکز مشاوره مهر ورجاوند

   

 • بازدید اعضای شورای شهر جدید پرند از اجرای طرح غربالگری رشد حرکتی در مرکز مشاوره مهر ورجاوند