تاب آوری

 

 

 

تاب آوری (منابع و گفتمان)  
راهنمایی برای تقویت تاب آوری در کودکان
تقویت روحیه انسانی
A guide to promoting resilience in children 
strengthening the human spirit

72 صفحه

 

فهرست 
پیشگفتار
مقدمه : پروژه جهانی تاب آوری

فصل اول : چرا باید به تاب آوری اهمیت داد ؟
سه منبع تاب آوری 
تاب آوری چیست ؟
زبان تاب آوری 
تقویت نیروی انسانی

 

فصل دوم : کودک از تولد تا 3 سالگی

فصل سوم : کودک از 4  تا 7 سالگی

فصل چهارم : کودک از 8 تا 11 سالگی

ضمیمه یک : تقویت تاب آوری در کودکان - راه کار های آموزش و بررسی آنها
ضمیمه دو : منابع پروژه جهانی تاب آوری
ضمیمه سه : چک لیست برای کودکان

 

کودک باید احساس کند والدین و دیگر اعضای خانواده معلمان و دوستانش او را دوست دارند و میپذیرند. کودکان در همه سنین به عشق بدون قید و شرط از سوی والدین و مراقبان خود نیاز دارند اما این کافی نیست بلکه به عشق و حمایت افراد دیگر نیز نیازمندند. گاهی عشق و حمایت عاطفی دیگران میتواند تا حدودی عدم عشق بدون قید و شرط والدین و مراقبان را جبران کند.

 

رهنمای تاب آوری

Mentoring for resiliencey;

setting up programs for moving youth from stressed to success

چاپ اول : 1395

چاپ چهارم : 1397

160 صفحه

 

 

فهرست مطالب 

فصل اول : قدرت رابطه در ایجاد تغییرات فردی
فصل دوم : راهنمایی به مثابه ی مطمئن ترین روش پیشگیری
فصل سوم: چهره های مطرح در مبحث تاب آوری - جوانیتا کوریز

فصل چهارم : سیاست راهنمایی - چه اقداماتی لازم است تا برنامه راهنمایی بیش ترین تاثیر را داشته باشد ؟

فصل پنجم : برنامه ی « مارچ » برای پسران حمایت ، دانش و مهارت های لازم را آورد

فصل ششم : رویکردی مبتنی بر عزت نفس برای ایجاد زیربنای تاب آوری پروسه راهنمایی

فصل هفتم : چهره های مطرح در مبحث تاب آوری - جیسن تامس

فصل هشتم : چگونه معلم یا راهنمایی باشیم که یک تغییر اساسی ایجاد می کند ؟

فصل نهم : چهره های مطرح در مبحث تاب آوری - مرولین کیتاشیما

فصل دهم : یک بچه لازم است که تمامی یک روستا را متحول کند

فصل یازدهم : بودجه فدرال ، ایالتی و محلی برای « توسعه ی تاب آوری »

 

بخشی از کتاب : 
به نظر می رسد برای اینکه راهنمای خوبی باشید در واقع وجود دو عامل مهم است : اول اینکه حضور داشته باشید ، وقت بگذارید و مورد مهم دیگر این است که راهنما نباید زیاد نگران ایجاد تغییر باشد ، اینجا یک پارادوکس وجود دارد...

این برنامه ها به جوانانی کمک می کند که از سرپرست بزرگسال برخوردار نیستند، با این امید که اعتماد به نفس در این جوانان تقویت شود و در نهایت اصلاح و بهبود آنان در زمان عبور از خطرات جوانی افزایش یابد.

جنبش راهنمایی به شکل تصاعدی در حال رشد است.

 

مزایای تاب آوری

توقف استرس

توسعه تاب آوری

The resilience advantage :

stop managing stress and find your resilience

چاپ اول : 1397

232 صفحه 

 

 

فهرست مندرجات:

قسمت اول : زمانی برای تغییر

فصل اول: برای اشتباه متاسفم. چرا 70 سال آموزش مدیریت استرس ما را استرس زده به جا گذاشته است؟

فصل دوم : چالش های کاری قرن 21 - مطرح کردن آنها

فصل سوم : انقلاب تاب آوری - تفلونی برای استرس

قسمت دوم : ریتم های تاب آوری 

فصل چهارم : آمادگی و سرسختی

فصل پنجم : درنوردیدن آب های خروشان

فصل ششم : بازگشت موفقیت آمیز - جهش به جلو

قسمت سوم : اقدام کنید

فصل هفتم : غلبه بر منفی گرایی - خلق آینده و نپذیرفتن بخت و اقبال

فصل هشتم : روی خودتان سرمایه گذاری کنید

فصل نهم : بهترین های خود را به محیط کار بیاورید

فصل دهم : تاب آوری از پایان تا پایان

بخشی از کتاب :

70 سال است که روانشناسان ، متخصصان به زیستی و پزشکان به مردم یاد داد ه اند که می توانند در زندگی خود استرس را کنترل کنند. آنها اشتباه کرده اند. در 15 سال گذشته انقلابی در چگونگی رویارویی با چالش و سختی ها در جهان رخ داده است.

 


جادوی رایج

تاب آوری در تکامل

Ordinary Magic 

Resilience in development

چاپ اول : 1397

428 صفحه

 

 

فهرست :

درباره مولف

مقدمه مولف

سخنی با تاب آوران

بخش اول : مقدمه و مرور مفهومی

فصل اول : مقدمه 

فصل دوم : مدل های تاب آوری

فصل سوم : تاب آوری در جمعیت نمونه 

بخش دوم : مطالعات تاب آوری فردی 

فصل چهارم : فائق آمدن بر زیان و بحران اقتصادی

فصل پنجم : آسیب و بحران جمعی ناملایمات شدید

بخش سوم : سیستم های سازگاری در تاب آوری

فصل ششم : لیست نهایی و سیستم های حمایتی

فصل هفتم : عصب شناسی تاب آوری

فصل هشتم : تاب آوری در حوزه خانواده ها

فصل نهم : تاب آوری در حوزه مدارس

فصل دهم : تاب آوری در محیط فرهنگ

بخش چهارم : پیش روی تلویحاتی برای فعالیت و مطالعات آینده

فصل یازدهم : قالب تاب آوری برای فعالیت و عمل

فصل دوازدهم : نتایج و جهت های آتی

کتاب نامه

بخشی از کتاب 

قسمتی از مقدمه مولف :

تقریبا ۴ دهه قبل به سمت علم جدید تاب آوری در مقطع دکترا در دانشگاه مینه سوتا رشته روان شناسی جذب شدم. گروهی از محققان پیشرو کودکانی را مطالعه می کردند که به دلایل گوناگون در معرض خطر بودند. آنها متوجه شدند که این کودکان علیرغم پیشینه بسیار پر خطر یا تجارب منفی توانسته بودند موفق شوند. ما درباره ریشه های تاب آوری کنجکاویم. چگونه بعضی از افراد خوب رودررو می شوند در حالیکه بقیه دست و پنجه نرم می کنند ؟ آیا اگر پیرامون این پدیده بیشتر می دانستیم ، امکان پرورش تاب آوری ر کودکان در خطر دیگر وجود داشت ؟

 

 

 

 

 

تاب آوری در مدارس

اقدامی برای تاب آوری دانش آموزان و دانشجویان

Resiliency in schools:

making it happen for students and educators

چاپ دوم 1396

160 صفحه

 

 

فهرست 

پیشگفتار

درباره نویسندگان

فصل یک : تعریف تاب آوری 

فصل دوم : چگونگی توسعه تاب آوری در مدارس

فصل سوم : دانش آموزان تاب آور نیاز به معلمانی تاب آور دارند

فصل چهارم : ویژگی های مدارسی که به دنبال ایجاد تاب آوری هستند 

فصل پنجم : تغییر مدارس به سمت تاب آوری

فصل ششم : فرایند تغییر در عمل 

فصل هفتم : ایجاد تاب آوری در عمل

فصل هشتم : ابزارهایی برای تسهیل تغییر 

منابع

 

 

پیشگفتار

دانشمندان رفتارشناس از واژه تاب آوری برای توصیف سه نوع پدیده استفاده می کنند:

۱- عواقب و پیامدهای رشد مثبت در میان کودکانی که در محیط های بسیار پرخطر زندگی می کنند

مانند بچه هایی که در فقری ریشه دار یا در خانواده ای معتاد به سر می برند

۲- توانایی به دست آمده در طی دوره های پر استرس طولانی مدت

مانند اتفاقاتی که در ضمن طلاق والدین برای بچه ها پیش می آید

۳- بهبود از بحران به ویژه وحشت از جنگ های داخلی و اردوگاه کار اجباری 

در این سه موقعیت آنها شخصیت محکمی پیدا کرده و از سوی خانواده و جامعه ای که در آن رشد می کنند صرف نظر از محدودیت های نژادی، جغرافیایی و طبقه اجتماعی مورد حمایت قرار می گیرند.

 

 

 

 

تاب آوری کودکان 

راه کار های توسعه از طریق ادبیات

Bounce back:

Resiliency strategies through childern's literature 

چاپ اول : 1397

136 صفحه

 

 

 

 

 

فهرست مندرجات

عنوان           صفحه

درباره‌ی نویسنده 11

مقدمه 13

درسها: کتابهای مصور

کاوش هانه 24

بررسی شخصیت 24

معرفی این داستان به کلاس 25

وقفه‌های داستانی 26

استفاده از جعبه ابزار 28

کنایه‌ 28

سوالات درک مطلب 29

تصاویر 29

منتقدان چه گفتند 30

کار عملی دانش‌آموز 31

خودت را نجات بده 33

خفاش کوچولوی گمشده 34

بررسی شخصیت 34

آمادگی معلم 35

معرفی این داستان به کلاس 35

استفاده از جعبه ابزار 36

سوالات درک مطلب 36

تصاویر استراتژی برگشت پذیری را مرور کنید 37

فعالیتهای فوقالعاده 37

منتقدان چه گفتند 37

روی یک استعداد کار کنید 39

مالک 40

بررسی شخصیت 40

آمادگی معلم 41

معرفی این داستان به کلاس 41

استفاده از جعبه ابزار 42

کشورها و آداب و رسوم – قرن نوزدهم 42

سوالات درک مطلب 43

فعالیتهای فوقالعاده 44

نظر منتقدان 45

عناوین توصیه شده برای کار استراتژیک در مورد یک استعداد 46

نگریستن به درون 47

کتابدار بصره : داستانی واقعی از عراق 48

بررسی شخصیت 48

آمادگی معلم 48

معرفی این داستان به کلاس 49

سوالات درک مطلب 51

تصاویر کتاب را مرور کنید. 51

فعالیتهای فوقالعاده 52

نظر منتقدان 53

یک قهرمان بیابید 57

اوئن و ام زی: داستان حقیقی یک دوستی قابل ملاحظه 58

بررسی شخصیت 58

آمادگی معلم 58

معرفی این داستان به کلاس 59

سوالات درک مطلب 60

تصاویر کتاب استراتژی بازگشتپذیری را مرور کنید 60

فعالیتهای فوقالعاده 60

منتقدان چه گفتند 61

کمک به دیگران 65

سه سوال 66

بررسی شخصیت 66

آمادگی معلم 67

معرفی این داستان به کلاس 67

استفاده از جعبه ابزار 68

سوالات درک مطلب 69

سوالات دیگر برای بررسی 69

مرور تصاویر استراتژی بازگشتپذیری 70

فعالیتهای فوقالعاده 70

منتقدان چه گفتند 71

درسها: کتابهای داستان

قدرت بالای لاکی 74

لازم است کلاس چه بداند 74

بررسی شخصیت 75

معرفی این داستان به کلاس 75

وقفههای داستانی 76

فعالیتهای فوق برنامه 79

کوله پشتی خوراکی ( به فصلهای پنج و سیزده رجوع کنید ) 80

سوالات درک مطلب 80

منتقدان چه گفتند 81

مترسک و خدمتکارش 83

مطالعه شخصیت 83

معرفی این داستان به کلاس 84

وقفههای داستانی 84

کنایههای موجود در داستان 87

شوخ طبعی 88

دوباره بخندید 89

سوالات درک مطلب 91

منتقدان چه گفتند 91

سفر معجزه آسای ادوارد تولن 92

بررسی شخصیت 92

معرفی این داستان به کلاس 93

وقفههای داستانی 93

استفاده از جعبه ابزار 96

سوالات درک مطلب 97

منتقدان چه گفتند ؟ 98

پروژه درخت توت فرنگی 102

مطالعه و بررسی شخصیت 102

معرفی این داستان به کلاس 103

وقفههای داستانی 104

استفاده از جعبه ابزار 108

دایره واژگان 109

فعالیت فوقالعاده‌: درک پایداری 109

منابع اضافی 110

منتقدان چه گفتند 111

کورالین 112

مطالعه شخصیت 112

ارائه این داستان به کلاس 113

وقفههای داستانی 113

استفاده از جعبه ابزار 116

سوالات درک مطلب 116

منتقدان چه گفتند 117

برنامه تشویقی مطالعه برای تمام مدارس (المپیک چالش مطالعه) 118

چرا برنامه تشویقی مطالعه ایجاد شد؟ 119

چگونه می‌توان علاقه به برنامه تشویقی مطالعه ایجاد کرد؟ 119

چگونه می‌توانم کتاب‌هایی با موضوع تاب‌آوری که متناسب با سطح خواندن و علاقه دانش‌آموزانم باشد، پیدا کنم؟ 120

چگونه بدانم دانش آموزانم واقعاً کتاب‌ها را می‌خوانند؟ 121

برنامه تشویقی مطالعه چه مدت باید طول بکشد؟ 126

تنظيم برنامه 126

نهایی کردن برنامه 127

برگه ورودی مدال طلای المپیک: کلاسهای 2K 129

برگه ورودی مدال طلای المپیک: کلاسهای 5-3 130

المپیک چالش مطالعه 133

تقدیر و تشکر 135

 

 

 

درباره‌ي نویسنده
مری هامفری نویسنده پیشین در موسسه انتشاراتی «کتابخانه های  نامحدود»بود. وی در حال حاضر معلم و کتابدار در مدرسه جنیسی سنترال نزدیک سیراکوس، نیویورک است.

موسسه انتشاراتی «کتابخانه های نامحدود» در زمینه تولید کتب چاپی و الکترونیکی فعالیت می‌کند. کتب تولید شده توسط این موسسه به عنوان مرجعی برای کتابخانه داران، نویسندگان، محققان و مدرسان می باشد. 

 

مقدمه 

هیچ زمانی مثل امروزه حمایت از تاب آوری برای مدرسه و جامعه آنقدر مهم و حائز اهمیت نبوده است. بررسی وضعیت خانواده ها طی پنج سال گذشته نشان میدهد که درصد زیادی از کودکان برخاسته از خانواده‌هایی با ریسک و خطر پذیری بالا بوده و با مسائل متعددی از جمله فقر (از سال 2000 تا 2005 میلادی فقر 2 % افزایش داشته است)، و خانواده های تک سرپرست ( از سال 2000 تا 2005 میلادی، این خانواده ها یک درصد افزایش یافته است؛ www.kidscount.org)، مراقبت های بهداشتی ضعیف و خطرات ذاتی این محیط ها دست به گریبان بوده اند.

با این حال در کل کودکان با استرس و کشمکش های زندگی در یک دنیای پیچیده روبرو هستند. آنها بیش از هر چیز دیگر نیاز دارند که تاب آور باشند و راه هایی مناسب برای غلبه بر ناملایمات و سختی ها پیدا کنند و سالم و خوشحال و توانمند بوده و انسانهایی مولد باشند.

تحقیقات در خصوص تاب آوری ادامه دار و مفید بوده و مطالعات در زمینه تاب آوری و فرایندهای رشد جوانان نشان می دهد که این مداخلات بشدت می توانند موفقیت آمیز باشند. در حقیقت بر اساس غنا و سرشاری برنامه هایی که از پیشگیری تاب آور - محور و آموزش حمایت میکنند، شاخص های خاص نشان میدهند که جوانان در معرض خطر می توانند به شکل مثبتی تحت تاثیر این مداخلات قرار گیرند. بررسی های بلند مدت نتایج ذیل را نشان می دهند:

1- تمام جوانان بدون توجه به سابقه یا محیط زندگی خود ظرفیت تاب آوری را دارند.

2- نکات قوت خاصی با یادگیری و سازگاری مرتبط است.

3 -  خانواده ها و مدارس و جوامع نقش بسیاری در رشد و بسط این نکات قوت دارند.

4 - تغییر دوره زندگی یک کودک با تغییر برخوردها و سیستم های اعتقادی بزرگسالان در خانواده ها و مدارس و جوامع شروع میشود.   (برنارد، 2004 میلادی)

علیرغم اسطوره های ماندگاری که به نظر می رسد نتیجه ی بدی برای کودکانی در اوایل دوره کودکی بحران را تجربه کرده اند، دارد، تاب آوری را می توان در هر مرحله از تغییرات زندگی پرورش داد. (برای مثال کودکانی که از مراقبت درست محروم اند یا مورد آزار قرار دارند یا در فقر بسر می برند).

ضروری است این تصور غلط را که تاب آوری یک ویژگی است – یا این ویژگی را دارید یا ندارید – از بین برد. در حقیقت تاب آوری بخشی طبیعی از رشد انسان است؛ یعنی توانایی فطری ما برای شکوفایی علیرغم سختیها و ناملایمات، یک سیستم سازگاری درونی است. انعطاف پذیری مغز انسانی و ظرفیت آن برای تولید سلول های تازه و آموختن مسیرها در بسیاری از مطالعات اخیر ثابت شده است.

دانیل گلمن در بحث خود پیرامون شکل گیری مغز اشاره کرده است: « کشف این موضوع که مغز و سیستم عصبی سلول های تازه ایی را هنگام یادگیری یا تجربیات تکراری تولید می کنند،  موضوع انعطاف پذیری را در مرکز توجه علم عصب شناسی قرار می دهد. (گلمن ، 2003 میلادی ، صفحه 334)

در پرتو چنین تحقیقی، تلاش های ما به عنوان مربیان برای حمایت از دانش آموزان در رشد احساسی و سلامتی آنها و افزودن برنامه های مکمل در برنامه درسی مدارس ارزشمند است.

در این کتاب نقاط قوت شخصی مرتبط با تاب آوری از طریق بسیاری از بهترین نمونه های شخصیتی و کارهای آنها در طیف گسترده-ایی از ادبیات کودکان نشان میدهد که مناسب تمام سنین و جنسیت ها و  علائق است. بررسی این نقاط قوت شخصی به ما این امکان را میدهد که ببینیم این شخصیتها چقدر خوب سازگار می شوند ، ارتباط برقرار کرده و مسائل خود را حل می کنند. آنها می توانند الگوی نقش پذیری باشند که دانش آموزان ما به آن نیازمندند. ما از نقاط قوت شخصیت این کتابها استفاده کرده و کارهای آنها را به پنج استراتژی اصولی برای فعالیت سازماندهی می کنیم:

1ـ کار روی یک استعداد ویژه

2ـ یک قهرمان بیابید

3ـ نگریستن به درون

4ـ خودت را نجات بده

5ـ کمک به دیگران

وقتی دانش آموزان ما با این استراتژی ها آشنا می شوند، فعالیت های خود را بر اساس بحث و بررسی و تفکر نقادانه و فعالیت های مرتبط دیگر شخصی سازی می کنند. به این شکل بسیاری از مثال های خوب ادبیات با موضوعات تاب آوری را به کلاس هایمان ارائه کرده و صحنه ایی بوجود آورده ایم تا شخصیت ها بتوانند با مخاطبان ارتباط برقرار کرده و جزئیات شخصی خود را با دیگران در میان بگذارند بگویند چطور برای رسیدن به هدف خود بر موانع غلبه کرده اند. در مقابل دانش آموزان ما با شخصیت ها حرف میزنند و نتایج عمیقی از پیشینه شخصی و تغییرات آنها می گیرند.

قبل از این که به درس ها برسیم، اجازه دهید نقاط قوت شخصی ذاتی در کودکان تاب آور را بررسی کنیم تا ببینیم که ما از شخصیتها در کتاب هایمان چه انتظاری داریم. این نقاط قوت به شکل دقیق در فصل بعدی مورد بحث قرار گرفته اند. حال لیست برداری و فهرست بندی نقاط قوت برای ما کفایت می کند و آنها را زیر عنوان استراتژیهای اصولی و اساسی برگشت پذیری می بینیم.

 

کار روی یک استعداد پیدا کردن یک قهرمان نگریستن به درون خودت را نجات بده کمک به دیگران

 

نقاط قوت رشد یافته

تسلط مهارتهای ارتباطی خود آگاهی منابع سرشار دلسوزی 
توانمندی واکنش پذیری بصیرت پرسش از خود نوعدوستی
هویت مثبت پیوندهای اجتماعی روشن بینی انعطاف پذیری بخشش 
دیسیپلین   شم و شهود

حس معنامندی

همدردی
عزت نفس   استقلال   دلسوزی
    حس معنامندی   رحم 
اعتماد به نفس   طنز   شفقت
استقامت   شوخ طبعی   طنز


کار با این درسها 

درس هایی که متعاقباً می خوانیم با ادبیات کودکان انتخاب شده به خوبی همخوانی دارد و برای بهبود مهارت های تاب آوری و تقویت زبان و مفاهیمی که تاب آوری را تعریف میکنند، طراحی شده است. هر انتخابی که از بخشی از کتب مصور و یا کتابهای داستان کودکان انجام شده، که برای طیف گسترده ایی از پسرها و دخترها جذاب است، یک یا چند استراتژی بازگشت‌پذیری را در بر دارد که به طرز خاصی به تاب آوری اشاره می کنند.

 

 

روش های نوین تاب تاب آوری و به زیستی جوانان

Innovative skills to support well-being and resiliency in youth

چاپ اول : 1397

224 صفحه

 

 

 

 

فهرست مندرجات

 

عنوان                         صفحه

مقدمه 9

درباره‌ی نویسندگان 11

فصل اول: به‌زیستی و تاب‌آوری 15

منظور ما از به‌زیستی چیست؟ 15

نتایج و عواقب به‌زیستی 16

بهزیستی و رشد 17

منظور ما از تاب‌آوری چیست ؟ 18

عوامل حمایتی 19

عوامل خطر 21

استرس 23

مدل و الگوی تاب‌آوری لیزر 24

تمرکز روی به‌زیستی و تاب‌آوری 26

فصل دوم: سکسوالیته سالم 31

شواهد حمایتگر 33

استراتژی‌های ارزیابی 35

فرایندهای مداخله 38

هویت جنسیتی 39

جهات و مسیرهای فعالیت 43

جهت‌گیری‌های جنسی 45

جهات فعالیت 47

امور جنسی 49

جوانان معلول 54

نتیجه‌گیری‌ها 56

 

فصل سوم: درمان‌های مبتکرانه و خلاقانه شناختی رفتاری 57

درمان شناختی رفتاری 59

شواهد حمایتگر 60

پیچیدگی‌های شناختی 62

گفتگو با خود و نظارت بر خود 64

گفتگو با خود 65

گزارش افکار 67

فرایندهای مداخله CBT 68

آموزش مؤثر 68

تکنیک‌های ریلکسیشن 70

درمان پردازش شناختی 75

استراتژی‌های ارزیابی 76

فرایند مداخله 76

پذیرش و تعهد درمانی(ACT) 78

پیوند شناختی ACT 80

اجتناب تجربی 81

پیوند 82

پذیرش 83

استراتژی‌های ارزیابی 83

فرایندهای مداخله 85

آمادگی درمانگر 89

نتیجه‌گیری‌ها 90

فصل چهارم: ذهن آگاهی و ارتباط ذهن آگاهی 92

شواهد حمایتگر 95

ارزیابی 100

فرایندهای مداخله 104

تکنیک‌های تنفس 106

تکنیک‌های مراقبه 114

یوگا 123

کاربرد یوگا در محیط‌های متفاوت 126

آمادگی درمانگر و مربی 127

نتیجه 131

 

فصل پنجم:‌ درمان تجربی 133

شواهد حمایتگر 135

کفایت در جمعیت‌های خاص 135

چالش انتخابی 137

خطرهای خاص در درمان تجربی 139

استراتژی‌های سنجش 142

فرایندهای مداخلاتی گروهی و کلاسی 142

فعالیت‌های بیرون از خانه 153

ماجراجویی‌ها در طبیعت 155

آمادگی درمانگر و مربی 156

نتیجهگیری 157

فصل ششم: درمان با کمک حیوانات 158

شواهد حمایت‌کننده 161

استراتژی‌های ارزیابی 164

فرایندهای مداخله 166

کاربرد آن در محیط‌های مختلف 173

آمادگی درمانگر یا مربی 174

نتیجه‌گیری 174

فصل هفتم: باغبان درمانی و کشاورزی درمانی 176

شواهد حمایتگر 183

استراتژی‌های ارزیابی 189

فرایندهای مداخله 190

موضوعات متفرقه 192

آمادگی درمانگر و مربی 197

نتیجه‌گیری 197

فصل هشتم: کلام پایانی 199

منابع 203

 

 

 

 

 

 

مقدمه

جوانان می¬توانند جالب¬ترین، جذاب¬ترین و متفکرترین؛ و درعین¬حال  مشکل¬ترین، کسل¬کننده¬ترین و بدخلق¬ترین افرادی که می¬شود با آن¬ها کار کرد باشند. آن¬ها می¬¬توانند به چشم¬بر¬هم زدنی بین این حالات و رفتارها در نوسان باشند. بسیاری از شکل¬های سنتی مداخلات درمانی در سطح گسترده¬ای در جوانان مورد استفاده قرار می¬گیرند. بهرحال این مداخلات به مذاق جوانان خوش نمی¬آید و اغلب نتایج غیر¬منتظره¬ای می¬گیرند.

هدف این کتاب آن است که این نگرانی را با بررسی استراتژی¬ها و تکنیک¬های مبتکرانه و خلاقانه و مداخلاتی که شاهدمحور هستند  بهبود و تسکین دهند. اما مهم¬تر از آن می¬تواند علاقمندی جوانان را مورد بررسی قرار دهد.  علاوه بر این ما این کتاب را برای مقابله با بسیاری از مداخلات درمانی که از دیدگاهی معیوب منشا می¬گیرند، نوشته¬ایم. در عوض تمرکز این کتاب و مداخلات مربوطه بر پایه نقاط قوت بوده و هدف آن بهبود به¬زیستی و تاب¬آوری است.

هر فصل به خواننده مروری کوتاه از مداخله و شواهدی که آن¬را مورد حمایت قرار می¬دهند و ایده¬هایی برای ارزیابی و تضمین آن که این تکنیک برای جوانان خاصی مناسب است؛ ارائه می¬دهند. بخش¬های بعدی مربوط به هر فصل نمونه¬هایی از فرایندهای مداخله فراهم می-کنند طوری¬که مربیان و درمان¬گران تازه و فصلی دانش لازم را برای انجام و عمل خواهند داشت.

ما باور داریم که این¬کتاب هر فرایندی را با جوانان تقویت کرده و باعث افزایش رشته¬هایی می¬شود که مهارت¬های تئوری و عملی را در مددکاری اجتماعی و روان¬شناسی و مشاوره و آموزش تحت پوشش می¬دهند. همچنین در رشته¬هایی که محتوا را در مددکاری اجتماعی و خانواده و مشاوره و رشد و توسعه جوانان پوشش می¬دهند. این کتاب در هشت بخش نوشته شده است:

1. مقدمه بر به¬زیستی و تاب¬آوری

2. جنسیت سالم

3. درمان¬های خلاقانه رفتاری شناختی

4. ذهن آگاهی و ارتباط ذهن و بدن

5. درمان تجربی

6. درمان با کمک حیوانات

7. درمان با کمک باغبانی و کشاورزی

8. کلمات و واژه¬های پراکنده

 

 

 

 

 

درباره‌ی نویسندگان

دکتر جولی آن لیزر– ماریا و دکتر نیکول نیکتورا هردو اساتید دانشیار دائمی در مدرسه مددکاری در دانشگاه دنور هستند، هردو از سوابق برجسته کلینیکی و تجربه تدریس برخوردارند. آن¬ها با یکدیگر کتاب دیگری را تحت عنوان کار با نوجوانان : راهنمایی برای متخصصان نوشته¬اند. (2011 میلادی، گیلفورد) 

جولی آن لیزر – ماریا متخصص و استاد درمان تجربی است. علاوه بر آن او در مورد اثربخشی درمان تجربی به امید افزایش قد(قامت ) به عنوان مداخله بالینی اصلی برای جوانان و کودکان و خانواده¬ها و زوج-ها تحقیق می¬کند. تمرکز اولیه تحقیق لیزر – ماریا  روی تاب¬آوری  به ویژه روی ارتباط خاص اکولوژی و دیدگاه درونی و عوامل خطر  ایجاد شده توسط فرهنگ و جنسیت است. وی بررسی¬های گسترده¬ای روی تاب‌آوری در ژاپن، کره و چین و جوانان غنایی،  سنگالی و جوانان بی‌خانمان آمریکایی انجام داده است. او با استفاده از لنزهای تاب¬آوری خود در مورد قاچاق انسان در آمریکای لاتین و ایالات متحده امریکا تحقیق می¬کند. لیزر – ماریا  تقریبا 30 سال تجربه کار مددکاری اجتماعی بالینی دارد و نیمی از آن سال¬ها را به عنوان مددکار اجتماعی  مدارس در مناطق شهری و روستایی مشغول به کار بوده است. او به عنوان درمان¬گر در مکزیک و پرو و بولیوی کارکرده¬است. تجربه درمان‌گری وی درمان تجربی و کار با خانواده¬های نظامی و اختلال استرس پس از بحران(PTSD) و موارد مربوط به پدر و مادری و رشد سالم کودک و نوجوان و درمان رفتاری شناختی متمرکز بر بحران،بازی¬درمانی و کشاورزی¬درمانی و هنر¬درمانی را شامل می¬شود¬. وی مرکزی را برای خدمت¬رسانی به کودکان و جوانان و خانواده¬ها و زوج¬ها دارد و همچنین سرپرستی کلینیک را نیز به عهده دارد. وی برنامه درسی کودکان و جوانان را برای کارشناسان مددکاری اجتماعی gssw هماهنگ می¬کند.

نیکول نیکتوریا متخصص و استاد فرایند مددکاری اجتماعی است. او برای استفاده از درمان¬های تجربی (دوره¬های طناب¬های کوتاه و قابل حملlow - and portable-ropes)  با جوانان و گروه¬های خانواده – جوانان و زوج¬ها آموزش دیده است. او هماهنگ¬کننده آموزش مهارت‌های کلینیکی و دوره¬های ذهن – بدن برای برنامه لیسانس مددکاری اجتماعی (MSW) بوده و همچنین مطالعات و تحقیقات متدهای ترکیبی را برای برنامه دکترا در دانشگاه دنور انجام می¬دهد. تحقیق و کار دانشگاهی وی روی ارتقا سلامتی و به¬زیستی در طول عمر، مشارکت مدنی و فرایندهای ذهن آگاه به عنوان مسیرهایی برای به¬زیستی و سنجش توسعه مدنی و مشارکت مدنی و مداخلات برای افزایش مدیریت شهری و رشد مثبت جوانان است، نقش خطر و ریسک و حمایت و تاب¬آوری در بهداشت و موضوعات تعصب و ظلم در مددکاری اجتماعی و آموزش و تحقیق را بررسی¬می¬کند. او محقق فعال اجتماعی است و با نمایندگی¬های اجتماعی برای انجام تحقیقات روی برنامه¬ها همکاری می¬کند و به آن¬ها کمک می¬کند تا از نتایج مطالعات برای برنامه¬های قوی¬تر استفاده کنند.

 

 

تاب آوری و آسیب پذیری در کودکان بی خانمان

Risk and resilience in homeless childern

چاپ اول : 1396

52 صفحه

 

فهرست

 

مقدمه.................................................................................................................. 9

آسیب‌پذیری و بی‌خانمانی.................................................................................. 10

رابطه بین بی‌خانمانی و رفاه کودک.................................................................... 17

تاب‌آوری چیست؟................................................................................................ 21

تاب‌آوری در کودکان بی‌خانمان.......................................................................... 22

حمایت از تاب‌آوری در کودکان بی‌خانمان......................................................... 25

نکاتی برای عمل و سیاستگذاری......................................................................... 27

براونل مک........................................................................................................... 31

الیزابت هینز......................................................................................................... 39

فهرست منابع...................................................................................................... 47

 

مقدمه

جمعیت خانواده‌ها و کودکان بی‌خانمان در مینه‌سوتا، روبه‌رشد است. به‌طوری‌که از سال 1991 تا 2009 میلادی میزان جمعیت‌شان سه ‌برابر شده است. این آمار در طی سال، به 14120 کودک می‌رسد. از سال‌های 2007 تا 2010، شمار کسانی که بی‌خانمانی و آوارگی را تجربه‌ کرده‌اند، در کل کشور 20 درصد افزایش یافته است که این امر خطر ابتلا به استرس‌های مزمن را در کودکان بی‌خانمان افزایش می‌دهد.

گرچه درصد مشكلات روحى و افت درسى در گروه کودکان بی‌‌خانمان بيشتر است، اما بسيارى از این كودكان که استرس و مشكلات ناشی از بی‌خانمانی را تجربه کرده‌اند، در آينده به شكوفایی رسیده و رشد و پيشرفت مى‌كنند. چگونه می‌توان این رشد و بالندگی را توجیه کرد؟

چرا برخی از کودکانی که با مشکلات مختلف و متعدد ازجمله بی‌خانمانی دست و پنجه نرم می‌کنند، مثل هم‌شاگردی‌های خود، رشد و پیشرفت می‌کنند؟ مفاهیم آسیب‌پذیری و تاب‌آوری، به ما کمک می‌کند تا بهتر به این موضوع فکر کنیم و درنهایت منجر به درک بهتری از تأثیر بی‌خانمانی در رشد و رفاه کودکان می‌شود.

آسيب‌پذيرى و بى‌خانمانى

آسيب‌پذيرى به معناى احتمال بروز مشكلاتی در تحول است. این نوع عامل خطر و آسيب‌پذيرى، شاخصه‌ی فردی يا گروهى است كه با شكست كودكان براى رسيدن به تحول طبيعى و نرمال آنان، مرتبط است. بنابراين يك عامل، می‌تواند احتمال شكست كودك در رسيدن به اهداف و استانداردهاى آكادميك را افزايش ‌دهد يا باعث ايجاد مشكل و اختلال رفتارى، منزوى شدن و ناتوانى در دوست‌يابى ‌شود. محققان تحول كودك، عوامل خطرزای زيادى را براى رفاه و سلامتى كودكان شناسايى كرده‌اند؛ از جمله:

© شاخصه‌هاى فردی كودك: مثل وزن پايين در زمان تولد، قرار داشتن در يك اقليت، قوم يا نژاد خاص.

© عوامل خطر و آْسیب‌پذیری خانوادگی؛ از جمله تک‌والدی، درآمد کم خانواده، تحصیلات پایین والدین، مشکلات روانی والدین و تعدد خواهر و برادر زیر پنج سال.

© عوامل اجتماعى؛ مثل خشونت اجتماعى يا مدارس سطح پايين.

© تجربه‌های نامطلوب زندگی؛ مثل طلاق والدین، خشونت، کودک‌آزاری، مرگ عزیزان.

هر كدام از اين عوامل آسيب‌زا و خطرزا، احتمال بروز پیامدهای منفی را برای کودکان افزایش می‌دهد. به‌ هر حال عوامل آسيب‌زا ندرتاً به تنهايى رخ مى‌دهند و معمولاً به‌طور جمعی تأثیرگذارند و ناگهان خود را نشان می‌دهند. بنابراين محققان تحول كودك، اغلب روى تأثير تركيبى و ادغامی عوامل خطر چندگانه یا خطرات جمعی تمرکز می‌کنند. خطر جمعی عمدتاً با ايجاد يك نمايه فهرست جمعى سنجيده مي‌شود. در اين حالت، تعداد عوامل خطر برای یک کودک با هم جمع زده می‌شود تا یک شماره و امتیاز خاص برای آن کودک به‌دست آید. عوامل خطر اغلب یکدیگر را همپوشانی کرده و با یکدیگر در تعامل هستند. ترکیـب این عوامل خطر در يك نمايه خاص، تصـويـر کاملی از خـطراتـى را نشان خواهند داد که به‌صورت طبيعى رخ مى‌دهد. نمايه‌هاى خطر و آسيب‌پذيرى، نسبت به عوامل خطری که به‌تنهایی بررسی می‌شوند، شاخص بهترى هستند؛ براى مثال دانستن این‌كه والدين يك کودک طلاق گرفته‌اند، اطلاعات بسیار کمی در مورد تحول آتی کودک می‌دهد، درحالی‌که عوامل دیگری هم مى‌توانند روى زندگى آتی كودك اثرگذار باشد. به‌ هر حال به دست آوردن امتياز و شماره‌ى خاصی از عوامل خطر كه توسط يك كودك تجربه مى‌شـود، ارزيابى درست‌ترى را درمورد آسیـب‌پـذیری کـودک در جریـان رشـد و تحول و نـیاز به مـداخـله را امکان‌پذیر می‌سازد.

 

 

 

تاب آوری با باورها آغاز می شود

تاب آوری با باورها آغاز می شود

Resilience begins with beliefs :

Building on student strenghts for success in school 

چاپ دوم : 1396

192 صفحه

 

فهرست

مقدمه مترجم........................................................................................................ 7

مقدمه دکتر بنارد.................................................................................................. 9

مقدمه مؤلف....................................................................................................... 13

درباره‌ی این کتاب.............................................................................................. 27

فصل اوّل.......................................................................................................... 33

تاب‌آوری چیست؟.............................................................................................. 51

چرا آگاهی معلّمان از تاب‌آوری اهمیت دارد؟.................................................... 52

تاب‌آوری، واژه روز.............................................................................................. 58

تأمل کنید.......................................................................................................... 59

فصل دوم........................................................................................................... 61

تاریخچه‌ی تاب‌آوری........................................................................................... 61

از خطر تا تاب‌آوری............................................................................................. 62

تاب‌آوری به‌عنوان یک فرآیند............................................................................. 63

برخی از مفاهیم مهم سازه تاب‌آوری.................................................................. 63

تعاریف تاب‌آوری................................................................................................. 66

مفهوم تاب‌آوری قابل دفاع است......................................................................... 69

تأمل کنید.......................................................................................................... 75

فصل سوم......................................................................................................... 77

پیوند دادن تاب‌آوری، باورها و موفقیت دانش‌آموزان.......................................... 77

درک نظریه تاب‌آوری......................................................................................... 79

باورها چیستند؟.................................................................................................. 83

منظور ما از موفقیت دانش‌آموزان چیست؟........................................................ 84

چطور می‌توانيم از باورهای معلّم در مورد تاب‌آوری دانش‌آموزان به موفقیت
دانش‌آموزان دست یابیم؟................................................................................... 85

تأمل کنید........................................................................................................... 96

 

فصل چهارم...................................................................................................... 98

مطالب بیشتری در مورد باورها.......................................................................... 98

چرا باورها این‌قدر اهمیت دارند؟..................................................................... 101

پژوهش در مورد باورهای تأثیرگذار چه می‌گوید؟........................................... 102

تأمل کنید........................................................................................................ 105

فصل پنجم...................................................................................................... 107

تأثیر گذاشتن بر باورها، تقویت تاب‌آوری و افزایش موفقیت دانش‌آموزان....... 107

یک چارچوب مفهومی که این فرآیند را هدایت می‌کند.................................. 109

این فرآیند چه نقشی در رشد حرفه‌ای دارد؟.................................................. 114

چیزی بیش از ارائه‌ي صرف اطلاعات.............................................................. 114

مؤلفه‌های کلیدی............................................................................................. 116

شکل احتمالی/ پیشنهادی............................................................................... 135

فصل ششم..................................................................................................... 137

حفظ تاب‌آوری در مدرسه، دانش‌آموزان و خود شما....................................... 137

توجه به تاب‌آوری در خودتان: گام ابتدایی مهم.............................................. 138

واژگان اهمیت دارند......................................................................................... 139

آستر نقره‌ای مشکلات...................................................................................... 140

مراقبت­ از مراقب.............................................................................................. 141

قدرت یک نفر.................................................................................................. 142

تاب‌آوري با باورها آغاز می‌شود.................................................................... 145

بخش تفکّر...................................................................................................... 147

نتیجه‌گیری.................................................................................................... 149

سخن آخر....................................................................................................... 151

پیوست‌ها........................................................................................................ 153

پیوست A: نقاط قوّت شخصی در تاب‌آوری.............................................. 153

پیوست B: طرح پیشنهادی برای آموزش حرفه‌ای و پیش‌حرفه‌ای......... 156

پیوست C: تاب‌آوری در فهرست عمل: شبیه چیست؟............................. 158

پیوست D: تفکّر شخصی ـ متن تسهیلگر.................................................. 169

پیوست E: تصویرسازی هدایت شده: تفکّر شخصی ـ یادداشت‌های
شرکت‌کننده‌ها.................................................................................................
171

پیوست F: اجرای تمرین دانش‌آموزی تنگ ماهی/ گوش کردن............. 172

پیوست G: پژوهش طولی کویا: امی ورنر و روث اسمیت......................... 177

پیوست H: پردازش فرآیند و برنامه‌ریزی برای عمل................................ 179

منابع............................................................................................................... 181

 

 

مقدمه مؤلّف

تاب‌آوری

  1. توانایی بهبود فوری پس از بیماری، تغییر یا دچار بلا شدن؛ خاصیت نگه‌دارندگی
  2. ویژگی یک ماده که آن را قادر می‌کند پس از خم شدن، کشیده شدن یا فشرده شدن دوباره حالت اولیه خود را به دست آورد؛ انعطاف‌پذیری.

ـ فرهنگ لغت هریتج

به‌ندرت کسی پیدا می‌شود با این عقیده مخالف باشد که کودکان ما باید تاب‌آوری داشته باشند. درواقع، تاب‌آوری تبدیل به «واژه روز» شده است. کودکان ما صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی، فرهنگ، نژاد و قومیت خود، با مشکلات و استرسورهای بسیار زیادی مواجه می‌شوند. بسیار کم پیش می‌آید که در طول روز در روزنامه نخوانیم یا از کسی نشنویم که شخصی با نوعی مشکل مواجه شده است، فرقی نمی‌کند که این مشکل یک بلای طبیعی بوده است، یا یک بیماری، یا کار شخص در حق خودش، یا دیگری در حق او انجام داده است. استرسورها، فلاکت‌ها و ضربه ­های روحی ـ روانی برای هر کسی ممکن است پیش آیند. خطرات و مشکلاتی مانند سوء‌استفاده‌های جنسی و جسمی، سوءمصرف مواد و دارو، خشونت‌های خانوادگی، جرم و بلایای طبیعی در همه شهرها و حومه‌ها روی می‌دهد.

وقتی جوان‌تر بودم و در یک مدرسه ثروتمند در حومه شهر کار می‌کردم گاهی دچار احساس گناه می‌شدم زیرا به خودم می‌گفتم باید من در جایی کار کنم که به تلاش‌های من بیشتر نیاز داشته باشند. امّا این احساس گناه دیری نپایید. امروز هرکس به من می‌گوید کودکانی که در آن اجتماعات زندگی می‌کنند خوشبخت هستند، به منابع اضافی نیازی ندارند و چیزی از استرس نمی‌دانند، بدون تعارف به آن‌ها می‌گویم من کودکانی از هر دو جامعه ـ شهری و حومه شهر ـ را به خاک سپرده‌ام و اشکی که برای آن‌ها ریخته‌ام تفاوتی با هم نداشته است. اگر می‌خواهید فرق میان این کودکان را بدانید، من به شما می‌گویم: کودکانی‌که در شهر زندگی می‌کنند یکدیگر را می‌کشند و کودکانی که در حومه شهر زندگی می‌کنند، خودشان را. من کودکان بسیاری به‌خاک سپرده‌ام که یا به خاطر دعواهای خیابانی و یا به خاطر خودکشی از دنیا رفته‌اند. تعداد این کودکان بی‌شمار است. خاک‌کردن حتی یک کودک هم بسیار بسیار زیاد است.

هنوز هم ممکن است باور داشته باشیم برخی از افراد هرگز با چنین مشکلاتی برخورد نمی‌کنند. درست است، می‌توانیم در مورد برابری و تخصیص منابع آموزشی در حوزه‌های شهری در مقابل منابع در حوزه‌های حومه شهری با یکدیگر صحبت کنیم. امّا هدف این کتاب تمرکزکردن بر این موضوع نیست. هدف این کتاب این است که به افرادی مثل ما که در سیستم آموزشی کار می‌کنند کمک کند دریابیم چطور می‌توانیم قابلیت تاب‌آوری را که در وجود همه دانش‌آموزان نهفته است ـ صرف‌نظر از اینکه هر کدام از آن‌ها چقدر در معرض ضربه روحی، فلاکت و خطر قرار گرفته‌اند ـ تقویت کنیم تا در زندگی اجتماعی و تحصیلی خود به موفقیت دست یابند. هدف کسانی که در سیستم آموزشی فعالیت می‌کنند این است که با حمایت والدین، مجریان و سیاست‌گذاران، محیطی برای پرورش دانش‌آموزان ایجاد، حمایت و تداوم دهند که رشد سالم آن‌ها را تقویت کرده و در نهایت از آن‌ها انسان‌هایی موفق، قوی، اخلاقی و مهربان بسازد که در زندگی اجتماع و تحصیلی خود به موفقیت دست می‌یابند. تقویت رشد همه جانبه دانش‌آموزان به معنای تمرکزکردن بر همه جنبه‌های آن‌ها است ـ رشد جنبه‌های شناختی، اجتماعی، هیجانی و معنوی. این امر نیازمند ایجاد محیطی است که قابلیت دانش‌آموزان برای تاب‌آوری را شناسایی و تقویت نماید.

بگذارید از همین ابتدا چند نکته را روشن کنم: درک و تمرکزکردن بر تاب‌آوری به‌معنای انکارکردن مشکلات و خطرات نیست. بیچارگی‌ها، چالش‌ها و خطرات همه بخشی از زندگی هستند. تمرکز بر تاب‌آوری به معنای اینست که به‌جای داشتن یک دیدگاه معیوب و تمرکز بر عوامل خطرزا ـ اینکه مشکلات و خطرات چطور می‌توانند به رشد ناسالم و عدم موفقیت در زندگی تحصیلی و اجتماعی منجر شوند ـ دیدگاه تاب آورانه و قوّت ـ مداری را در پیش گیریم و بر عوامل پیشگری‌کننده تمرکز کنیم: نقاط قوّت شخصی، حمایت‌های رشدی و فرصت‌ها، موقعیت‌های محیطی و ویژگی‌های خانواده‌ها، مدارس، اجتماعات و گروه‌های همسالان که فلاکت‌ها و مشکلات را کاهش و رشد سالم و یادگیری موفقیت‌آمیز را ارتقا می‌دهند. همه می‌دانیم که زندگی پر از چالش است، گاهی کوچک و گاهی بزرگ. امّا داشتن دیدگاه تاب‌آوری به ما کمک می‌کند تا خود را نجات‌یافته بدانیم نه قربانی. دانش‌آموزانی هستند که در خانواده­های سوءاستفاده گر بزرگ شده‌اند و معلّمانی هستند که لنز معیوب به چشم دارند و فقط بر عوامل خطرزا تأکید می‌کنند. باور این معلّمان این است که چنین دانش‌آموزانی قربانی بوده و در زندگی تحصیلی خود به موفقیّتی دست نخواهند یافت. از سوی دیگر، معلّمانی که لنز تاب‌آوری به چشم دارند، همین دانش‌آموزان را به‌عنوان نجات‌یافته می‌بینند ـ آن‌ها در مدرسه به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که دیگران هرگز نمی‌فهمند شب قبل یا همین امروز صبح در خانه آن‌ها دقیقاً چه اتفاقی روی داده است. ما به‌عنوان معلّمانی مهربان سعی می‌کنیم امنیت این دانش‌آموزان را تضمین کنیم و سه عامل محافظ (که از آن‌ها به‌عنوان حمایت‌ها و فرصت‌های رشدی نیز یاد می‌کنیم) که سبب تکسین مشکلات آن‌ها می‌شود را برایشان فراهم آوریم. این سه عامل محافظ عبارت‌اند از روابط حمایتی، نگه داشتن انتظارات در سطح بالا و ایجاد فرصت‌هایی برای مشارکت در فعالیت‌ها ـ عوامل محافظی که ممکن است آن‌ها را در خانواده­های سوءاستفاده گر خود دریافت نکنند. از آنجا که ما می‌توانیم این دانش‌آموزان را به‌عنوان نجات‌یافته در نظر بگیریم و نه قربانی، آن‌ها نیز می‌توانند خود را نجات‌یافته تلقّی کنند که نه تنها از سوی معلّمان­شان حمایت می‌شوند بلکه می‌توانند نقاط قوّت خود را هم پرورش دهند و از آن‌ها به هنگام مقابله با مشکلات استفاده کنند. ما با درک مفهوم تاب‌آوری می‌توانیم دیدگاه دنیا، جوامع، افراد و دانش‌آموزان را تغییر داده و به‌جای داشتن یک مدل نقص ـ محور، مشکل ـ محور و آسیب شناختی، به یک مدل مثبت، محافظ و پیشگیری‌کننده برسیم. آموزش فقط موارد آکادمیک مانند خواندن، نوشتن و ریاضیات نیست. درواقع، آموزش موارد بسیار زیاد دیگری را نیز در برمی‌گیرد مانند حل مسئله، همدلی، انعطاف‌پذیری، خلاقیت، اعتماد به نفس، تصمیم‌گیری، خودآگاهی، روابط اجتماعی، همکاری و استفاده از منابع فردی ـ بسیاری از مهارت‌های اجتماعی و هیجانی و ابزاهایی که مؤلفه‌های تاب‌آوری بود و درنهایت، به احتمال موفقیت تحصیلی می‌افزایند. برخی از پژوهش‌ها مانند پژوهش دانیل گلمن (1995) و پژوهشی که از سوی مرکز همیاری برای یادگیری تحصیلی ـ اجتماعی و هیجانی (casel.org) صورت گرفته است، نشان می­دهند که یادگیری تحصیلی، اجتماعی و هیجانی از یکدیگر جدا نیستند و تمامی دانش‌آموزان، صرف‌نظر از اینکه در محیط پرخطر قرار گرفته باشند یا نه، نیاز به ترکیبی از آموزش مهارت‌های تحصیلی، اجتماعی و هیجانی دارند تا بتوانند در دنیایی که قرار است در آن با چالش‌های زیادی روبرو شوند، موفقیت‌آمیز زندگی کنند. با این حال، هنوز هم سیستم آموزشی در درک و اجرای این مفهوم مشکل دارد. درواقع، سیستم آموزشی ما با تأکیدی که روی امتحان‌های کوتاه مدت دارد بیشتر از اینکه عاملی برای کاهش استرس باشد، به میزان استرس می‌افزاید. این هم یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد چرا تاب‌آوری برای دانش‌آموزان ما جنبه‌ی حیاتی دارد ـ تاب‌آوری به دانش‌آموزان ما کمک می‌کند نه تنها با نیروهایی که از بیرون از مدرسه به آن‌ها وارد می‌شود و آن‌ها را دچار استرس می‌کند مقابله کنند، بلکه با نیروهای بسیاری که از درون خود مدرسه برمی خیزند و بر استرس آن‌ها دامن می‌زنند نیز برخورد مؤثری داشته باشند.

آموزش: عامل افزایش‌دهنده یا کاهش‌دهنده استرس

فرهنگ فعلی ما با تأکیدی که روی «بهترین بودن» دارد، چه در سطح فردی و چه در سطح ملی، سیستم آموزشی ما را نیز تحت تأثیر قرار داده و سبب شده است مدارس عمومی و خصوصی ایجاد شوند که ظاهراً بیشتر بر افزایش نمره تأکید دارند تا افزایش استقلال، خلاقیت، مسئولیّت‌پذیری، مشارکت، اخلاقیات و مهربانی. من (مؤلّف) به‌عنوان یک دانش‌آموز، معلّم، تحلیلگر قانونی، پژوهشگر و اخیراً، یک مشاور تحصیلی برای مدرسه، فیلم «مسابقه به هیچ کجا» (آبلس[1]، 2009)، مستندی که فشارهایی که افراد جوان، معلّمان و والدین در سیستم آموزشی با آن مواجه می‌شوند را به تصویر می‌کشد و به‌صورت کاملاً آشکار نمایش می‌دهد که سیستم آموزشی ما چطور تحت تأثیر فرهنگ فشار قرار دارد و چه تأثیر منفی بر دانش‌آموزان برجای گذاشته است. دانش‌آموزان ما صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی، فرهنگی، نژادی یا جایی که در آن بزرگ شده‌اند، به حدی برای تولید و عملکرد تحت فشار قرار دارند که نه تنها یادگیری، بلکه سلامت جسمانی و هیجانی آن‌ها نیز به خطر می‌افتد. علم به ما می‌گوید دو نوع استرس داریم «استرس خوب» و «استرس سمی» (مرکز رشد کودکان[2]، کلینیک مایو[3]، 2010؛ شانکاف و گارنر[4] و همکارانن، 2012). بدن ما به استرس‌ها به‌گونه‌ای پاسخ می‌دهد که سیستم عصبی و هورمون‌های خاصی را فعال می‌کند. این پاسخ را گاهی پاسخ «جنگ یا گریز» می‌نامند. ممکن است دو شخص درمعرض استرس یکسانی قرار گیرند امّا پاسخ‌دهی متفاوتی به آن داشته باشند. یکی از آن‌ها ممکن است این استرسور را نوعی استرس خوب و دیگری آن را نوعی استرس سمی در نظر گیرد. ما همین تجربه را در کلاس درس دیده‌ایم. یک استرس خوب استرسی است که دانش‌آموز را تشویق، با انگیزه و ملهم می‌کند تا در یک نمایشنامه دانش‌آموزی بازی کند، یک ارائه شفاهی جلوی کلاس داشته باشد یا در یک امتحان به خوبی عمل کند. از سوی دیگر، استرس سمی از موقعیت‌هایی برمی‌خیزد که بسیار شدید و طولانی هستند و یا شخص باید بدون حمایت دیگران با آن مقابله کند. مورد قلدری واقع‌شدن، داشتن برنامه درسی فشرده فاقد استراحت، یا احساس اینکه می‌تواند کل آینده را رقم بزند، تأثیر بسیار مخربی هم به‌صورت روانی و هم به‌صورت فیزیکی بر دانش‌آموزان به‌جای می‌گذارد. راهنمای فیلم «مسابقه به هیچ کجا» به‌عنوان «پایان مسابقه» (وستیمر، آبلس و تروبریج، 2011)، حقیقتی را بیان می‌کند که همه ما با آن آشنا هستیم: اینکه استرس سمی که در راهروها و کلاس‌های درس مدارس ما وجود دارند «نوعی اپیدمی خاموش ایجاد کرده است که در همه مدارس در حال گسترش است. تقلب‌کردن کار رایجی شده است، دانش‌آموزان دیگر در فرآیند یادگیری مشارکت نمی‌کنند، بیمارهای مرتبط با استرس، افسردگی و فرسودگی شایع شده است و جوانان در حالی وارد کالج یا محل کار می‌شوند که هنوز آمادگی لازم را کسب نکرده و انگیزه کافی ندارند (ص 8). حتی اگر بحث در مورد اینکه چطور فرهنگ فشار و امتحان‌های دشوار دانش‌آموزان را آزار می‌دهد کنار بگذاریم، باز هم می‌بینیم که دانش‌آموزان با مشکلاتی در مدرسه مواجه می‌شوند که کار روی تاب‌آوری آن‌ها را الزامی می‌کند. زمان‌هایی وجود دارد که یادگیری دشوار می‌شود و باید تاب‌آوری دانش‌آموزان تقویت شود زمانی‌هایی هستند که دانش‌آموزی که همیشه نمره بالا می‌گیرد ناگهان نمره متوسط یا پایین می‌گیرد و خوش‌بینی اش آسیب می‌بیند. زمان‌هایی هستند که یک دانش‌آموز با معلّم یا دانش‌آموز دیگر بحثی می‌کند که احساس خوبی از آن ندارد و ازاین‌رو، خودآگاهی و خودکنترلی­اش با مشکل مواجه می‌شود. زمان‌هایی وجود دارند که یک دانش‌آموز باید در مورد یک موضوع خاص از سوی دیگران حمایت دریافت کند و یا از خدماتی که مدرسه ارائه می‌دهد بهره گیرد و به این منظور باید مهارت‌های اجتماعی‌اش را به کار برد. پشتکار، مقابله، خودآگاهی، خودکنترلی، اعتمادبه‌نفس و ارتباطات تنها برخی از نقاط قوّت شخصی هستند که هم از تاب‌آوری حمایت می‌کنند و هم محصول تاب‌آوری هستند. زمان آن فرا رسیده است که به‌طور واقعی به دانش‌آموزان­مان گوش دهیم. داستانی که دانش‌آموزانمان برای ما تعریف می‌کنند سرشار از صداهایی هستند که اغلب ناشنیده گرفته می‌شوند؛ صداهایی که وقتی در این مورد بحث می‌کنیم که چطور می‌توانیم مدرسه را به مکانی تبدیل کنیم که همه در آن احساس پذیرش داشته باشند و عشق به یادگیری به‌جای آنکه کنار گذاشته شود، تقویت شود، معمولاً بی توجه از کنار آن‌ها رد می‌شویم. کتاب کریستن اولسون[5] با نام «زخم خورده از مدرسه[6]» (اولسون، 2009) کتابی است که هرکسی که به تأثیرات مخرّب مدارس امروزی بر دانش‌آموزان شک دارد حتماً باید آن را بخواند.

 


[1]- Abeles

[2]- Center on the Developing Child

[3]- Mayo Clinic

[4]- Shonkoff & Garner

[5]- Kristen Olson’s

[6]- Wounded by School

رازهای تاب آوری 

چطور و چگونه برای رسیدن به یک زندگی پربارتر

به لحاظ شخصی تاب آورتر شوید.

Resilience (Personality trait)

Resilience Theraphy

 

فهرست مندرجات

 

عنوان                                                                                  صفحه

درباره ی نویسندگان.....................................................................................5

اولین ویرایش..............................................................................................7

چرا باید این کتاب را بخوانید.........................................................................8

چطور فردی با تاب آوری پایین را تشخیص دهید؟........................................10

توصیف تاب آوری......................................................................................12

14......................................................................................................A B C

درک تاب آوری...........................................................................................14

یک فرد تاب آور چه شکلی است؟................................................................16

چند مثال مشهور از افراد تاب آور..............................................................18

ریچارد برنانسون پایه گذار برند ویرجین......................................................19

چلسی سولنبرگر هواپیمایی را با 155 نفر در رودخانه هودسون فرود آورد ...21

اپرا وینفری ، مجری آمریکایی ؛ بازیگر و تولید کننده و ناشر و بشر دوست و  

میزبان برنامه شوی گفتگو............................................................................22

چرا بعضی از مردم تاب آورند و بعضی دیگر نه..........................................23

شما چقدر تاب آور هستید؟...........................................................................24

شما چطور برای موفقیت مجهز هستید؟.........................................................25

منحنی یادگیری . نمونه های واقعی از تاب آوری روزانه..............................27

تاب آوری چه موقع مفید است.....................................................................32

استفاده از دشواری ها برای رشد شخصی..................................................34

آیا شیوه های خاصی وجود دارد که مزایای بعد از بحران را تعیین می کند؟ 36

نتایج تاب آوری........................................................................................38

چطور بر تاب آوری مسلط شوید...............................................................40

استراتژی های کلیدی برای رشد تاب آوری..............................................42

تمرینات عملی برای افزایش تاب آوری...................................................47

نتیجه گیری...........................................................................................52

بعد چه؟................................................................................................52

چرا باید این کتاب را بخوانید

وقتی به فردی با تاب آوری پایین فکر می کنم در ذهنم چهره مردی دوست داشتنی که اجازه بدهید او را نیک بنامم به ذهنم می آید.

 

نیک 20 ساله است . او از دبیرستان اخراج شده ؛ ماری جوانا می کشد و در یک آپارتمان خیلی کوچک و کثیف با نامزد و فرزندش ندگی می کند.

 

او شغل خیلی کم در آمدی دارد ؛ گرچه می گوید به دنبال کار بهتری می گردد. ولی البته جدی به دنبال کار نیست.

 

وقتی حقوق می گیرد بدون آنکه به پیامدهایش فکر کند عاقلانه در مورد آن تصمیم نمی گیرد.  نیک نمی تواند با همکاران خود و گذشته خود کنار

 

بیاید . مرتبا برای آنکه از احساسات دردناک اجتناب کند به بدنش آسیب می زند.

 

او در کارهایش اهمال می کند و طبیعت و ذات ایده آلیست او به انتخابهای نامناسب می انجامد چرا که نمی تواند با موقعیت های سخت مواجه

 

شود.

 

با بی خوابی می جنگد و اغلب از استرس بیمار می شود. مدتها قبل نیک و نامزدش صاحب دختر کوچولوی زیبایی شدند.روز تولد دخترش او

 

یک حمله وحشت داشت . نیک سعی می کند به خاطر آنکه پدر شده با تغییرات زندگیش کنار بیاید . در حقیقت او با مادر فرزندش دچار مشکل

 

شده است برای آنکه نمی تواند قبول کند که زندگی عوض شده است .

 

 آیا به این شکل می شود زندگی کرد؟   

 

نیک انسانی وظیفه شناس نیست و بشدت بابت این مسئله رنج می برد.

 

                                                            نیک نمونه فردی  با تاب آوری پایین است .

 

 خدا را شکر که همه افرادی که تاب آوری پایینی دارند مثل نیک زندگی نمی کنند و حتی خیلی ها در سمت های بالایی کار می کنند و کارهای

 

جالبی هم انجام می دهند. اما من تضمین می کنم که آنها زندگی دلخواه خود را ندارند.

 

و بنابراین آنها پتانسیل و استعدادی که خدا به آنها داده است را از دست می دهند. وقتی هم با چالش های زندگی مواجه می شوند ؛ افرادی که

 

تاب اوری پایینی دارند نمی توانند خوب سازگار شوند و نمی توانند بعد از مقابله با مشکل بازگشت موفقیت آمیزی داشته باشند.

 

حالا مشکل این کتاب آن است که کسانی که واقعا به آن نیاز دارند آنقدر به لحاظ احساسی به چالش کشیده می شوند که نمی توانند نیاز به تغییر

 

را تشخیص بدهند.من خبر خوبی برای شما دارم که اگر این کتاب را می خوانید به معنای آن است که شما همین حالا از حداقل تاب آوری

 

برخوردار هستید.

 

آنچه که مرا وا می دارد تا به افراد کمک کنم که اطلاعات این کتاب را جذب کنم آن است که بیشترین نشانه آنکه فردی تاب آوری کمی دارد آن

 

است که نمی تواند تشخیص بدهد که نیاز به کمک  و حمایت دارد برای آنکه نشانه های یک فرد تاب آور همدردی و خود آگاهی است . هر چه

 

تاب اوری شما کمتر باشد , کمتر خودتان را می شناسید.


تاب آوری 
مدیریت خویشتن
چگونه در زمان تغییر رشد کنیم
چاپ اول 1398
72 صفحه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
ایده هایی براي مجموعه کتاب هاي عملی ................................................................... 7 
خلاصه کامل ........................................................................................................... 10 
تاب آوري چیست؟ ................................................................................................... 11 
یک داستان از تاب آوري .......................................................................................... 13
چرا تاب آوري مهم است؟ ......................................................................................... 14 
مقاوم شدن .............................................................................................................. 15 
پذیرش تغییر ........................................................................................................................ 15 
یادگیري مداوم ..................................................................................................................... 17 
منحنی یادگیري صعودي است ........................................................................................ 19
خود توانمندسازي ................................................................................................................ 19 
درك هدف ............................................................................................................................ 21 
اهدافت را آشکار کن ........................................................................................................... 21
هویت شخصی ...................................................................................................................... 23 
شبکه هاي شخصی و حرفهاي ........................................................................................... 25 
تفکر (بازتاب) ........................................................................................................................ 26 
چگونه یک مجله تفکر داشته باشیم؟ ............................................................................. 27 
تغییر مهارت .......................................................................................................................... 29
مقیاس تاب اوري کودك و نوجوان- 28 ....................................................................... 30 
معیار تفکیک افراد تاب آور از غیرتاب آور ........................................................................ 30 
بررسی شواهد مرتبط با روایی و پایایی مقیاس تاب آوري خانواده........................... 34
مقدمه ...................................................................................................................... 36 
روش ........................................................................................................................................ 41 
یافته ها .................................................................................................................................... 45 
نتیجه گیري ........................................................................................................................... 55 
پرسشنامهها ............................................................................................................. 61
مقیاس اندازه گیري تاب آوري خانواده ............................................................................. 61 
(CD-RIS) مقیاس تاب آوري ............................................................................... 67 
(CD-RIS) مقیاس تاب آوري ................................................................................. 68 
کونور و دیویدسون .............................................................................................................. 68 
منابع فارسی ............................................................................................................ 70 
منابع لاتین .............................................................................................................. 71


سرشت آدمی ممکن است به مقاومت در برابر تغییرات بپردازد.
مخصوصا وقتی در سختی ، ناامیدی یا عدم پذیرش باشد. ام مدیران می توانند با گسترش تاب آوری تغییر کرده و رشد و پیشرفت را نیز یاد بگیرند. در حقیقت برای مدیران توسعه تاب آوری مهم است . مدیران به کمک تاب آوری با فشارها و بی مسئولیتی در سازمان های امروزی مقابله می کنند. 

این کتاب راهنما تاب آوری را تعریف می کند، چرایی اهمیت آن را توضیح می دهد و توصیف می کند که چگونه می توانید اطلاعات تاب آوری خود را افزایش دهید. همچنین 9 عنصر تکاملی را به ما معرفی می کند که با هم حس انعطاف پذیری می آفرینند و توانایی ما را برای بررسی ناشناخته ها افزایش می دهند و چه در ناامیدی و چه در موفقیت، فرصت برای پیشرفت و تغییر را برای ما فراهم می کنند.

رهنمای فعالیت های اجتماعی

رهنمای فعالیت های اجتماعی

Mentoring and Social Work

Mentoring Handbook

چاپ اول : اسفند 1396

96 صفحه

فهرست مندرجات

پیشگفتار..............................................................................................................................5

معرفی................................................................................................................................9

فصل اول: رهنمایی و رابطه ی آن............................................................................11

1.1 معنای ره نمایی چیست؟......................................................................11

1.2 عواملی که روی رهنمایی تأثیر گذار است.............................................16

1.3 فرایند رهنمایی و یادگیری.....................................................................20

1.4 نقش های رهنما و مراجع در فرایند جهت دهی.......................................29

1.5 رهنمایی به مثابه ی تقویت کننده ی رفاه حرفه ای در مددکاری اجتماعی....35

فصل دوم: مددکاری اجتماعی به عنوان یک حرفه.........................................................43

2.1 رشد حرفه ای و مهارتی در مددکاری اجتماعی........................................44

2.2 عناصر تخصصی و دانسته های حرفه ای در مددکاری اجتماعی...............49

فصل سوم: نقش دانش تئوری در مددکاری اجتماعی در فرایند رهنمایی..........................55

3.1 رابطه ی میان تئوری و عمل در مددکاری اجتماعی....................................55

3.2 فرایند تجسسی برای کار در فرایند رهنمایی.................................................63

3.3 فرصت هایی در آموزش عملی و مددکاری اجتماعی.....................................68

فصل چهارم: ایده های رهنمایی در سازماندهی کار عملی در مددکاری اجتماعی................73

منابع................................................................................................................................85

معرفی

 

پروژه حمایت از مددکاری اجتماعی خانواده ها و کودکان در جمهوری کارلیا ؛ از سال 2007 میلادی تا 2009 میلادی سکوی مهمی برای بهبود

 

آموزش متخصصان فعال در حوزه مددکاری اجتماعی و حمایت از کودکان در جمهوری کره به شمار می رفت.

 

یکی از فعالیتهای پروژه معرفی فرایند ره نمایی به سخنرانان دپارتمان مددکاری اجتماعی در دانشگاه پتروزاوسک به نمایندگان موسسات مختلف

 

سرویسهای اجتماعی و کسانی که آموزش عملی برای دانشجویان مددکاری اجتماعی فراهم می کردند ؛ بود.

 

در کنار سخنرانان دانشگاه شرکت کنندگان شامل متخصصان  مددکاری اجتماعی از موسسات مختلف در بخش مراقبتهای ویژه

 

و خدمات اجتماعی و مربیان اجتماعی بود که در مدارس ؛ و کلوبهای کودکان و نوجوانان کار  می کردند.

 

دکتر آنی بکهونن از دانشگاه کوپیو و مارجوت آرولا از کمیته محلی کارولینای جنوبی سمینارهایی در خصوص رهنمایی برگزار کرد. مباحث مطرح

 

شده در سمینارها روی آموزش عملی در بخش اجتماعی متمرکز بود.

 

 

دانش آموزان و متخصصان  فعالانه بررسی کردند که چطور کار عملی و آموزش از طریق کار عملی را بهبود دهند. انگیزه صادقانه  آنها توسعه

 

فرایند آموزشی  و کمک بزرگی به ما بود.

 

نتیجه مهم این پروژه درک تازه شرکت کنندگان دیدگاه تازه ایی در خصوص تعاملات یعنی نقش های رهنما و فعال بیاموزند.

 

دستنامه رهنمایی شامل متدلوژی اصلی رهنمایی به لحاظ تئوری است.

 

دستنامه تجربه درک و کاربرد مبنای تئوری رهنمایی را در فرایند کار عملی  برای دانشجویانی که در مددکاری اجتماعی تخصص دارند؛ توصیف

 

می کند.

 

امیدواریم که نسخه حاضر توجه افراد و علاقمند به بهبود آموزش عملی  برای دانشجویان مددکاری اجتماعی و تقویت رابطه بین تئوری آکادمیک

 

و عملکرد آکادمیک را جلب می کند.

 

سخنرانان دپارتمان مددکاری اجتماعی در دانشگاه پیتروزدوسک تشکرات صادقانه خود را از همکاران فنلاندی اعلام می کند.و از دانشجویان

 

متخصص در مددکاری اجتماعی نیز کمال تشکر را داریم .

 

پیتروزاودسکا جمهوری کارلیا ؛ ششم ژوئن 2009 میلادی

 

 

 

 

 

تست
زمان
زبان
دانلود فیلم Download

تست

10
1,755